Radon

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen. Ett av stoffene er uran, og når uran brytes ned dannes en kjede av radioaktive stoffer. I denne kjeden finnes bl.a. radium og radon. Vi hjelper deg fra A til Å.