Inneklima

Vi bruker 90% av tiden vår innendørs. Å måle innendørs luftkvalitet (IAQ) er en av de viktigste stegene vi kan ta i forebygging av sykdom og økning av produktivitet, energi og god helse. Vi overvåker ditt inneklima og hjelper deg med nødvendige og målrettede tiltak.