Friske Rom AS har fokus på helse, produktivtet og økonomi ved et forbedret inneklima. Vi hjelper kommuner, etater og bedrifter til å oppnå økt lønnsomhet samt bedre trivsel og livskvalitet for aktuelle brukere. Samtidig sikrer vi korrekt og oppdatert dokumentasjon (FDV) i forhold til lover, forskrifter og andre myndighetskrav.