Kurs og rådgivning

Friske Rom bestitter inngående kompetanse innenfor områdene vi opererer. Som oftest er våre kunder underlagt lover, forskrifter og andre myndighetskrav mht. inneklima og helse. Dette gjelder både arbeidsplasser, formålsbygg, utleieboliger eller andre offentlige bygninger. Vi tilbyr relevant opplæring og arrangerer kompetanseøkende seminarer.