• Lukt

  Lukt er den elste og mest sesitive sansen vi har. Spesielt vond eller irriterende lukt ønsker vi fjernet. Primært fjerner vi årsaken men av og til må vi også sanere selve lukten. Vi tilbyr verktøyene som reelt bryter ned og fjerner lukten og ikke bare kamuflerer den med parfyme eller lignende.

Produkter og tjenester

PROFESJONELL LUKTSANERING

Vi utfører profesjonell luktsanering på oppdrag. Vi benytter ulike verktøy som inkluderer reaktiv luft (fotoplasma) og tørr tåke (dry fogging) med kjemi som inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Prosessen er også desinfiserende. Det er viktig at årsakene til luktproblemene er identifisert og sanert i forkant. Om dette er vanskelig/umulig, ta kontakt med oss for vurdering av alternative løsinger (luktsperrer osv.)

OPTIPURA MINUTE

Optipura Minute er en liten men allikevel kraftfull fotoplasma-maskin. Den er enkel, bærbar (2,1 kg) og kan anvendes på letter luktproblemer. Den er svært populær hos hoteller, eiendomsforvaltere, bilforhandlere, produksjonsbedrifter og ved ulike helseinstitusjoner. Maskinen har kun en av/på bryter og trenger ikke på fyll av kjemi eller spesielle filtre som regelmessige må skiftes.

OPTIPURA MOBILITY

Optipura Mobility er «storebroren» til Optipura Minute. Den er både større og kraftigere og sanerer og renser luft- og overfalter raskere men benytter samme teknologi. Mobility betraktes om en typisk saneringsmaskin og benyttes ofte innenfor skadesanering, ved brann- og vannskader samt ved søl-skader. I tillegg til lukt, sanerer fotoplasma genrelt kjemisk og biologisk forurening i luft og på overflater.

DOKUMENTASJON

 • Brukerveiledning Optipura Minute

  Vi kommer med forslag på et eller flere tiltak

 • Sikkerhetsdatablad Optipura Minute

  Vi kommer med forslag på et eller flere tiltak

 • Brukerveiledning Optipura Mobility

  Vi kommer med forslag på et eller flere tiltak

 • Sikkerhetsdatablad Optipura Mobility

  Vi kommer med forslag på et eller flere tiltak

OM FOTOPLASMA (OZON)

Bilderesultat for pictogram ozonPlasma er en superladet og svært reaktiv gass som evner å bryte ned både kjemisk og biologisk forurening i luft og på overfalter.

Sammenlignet med ozongenratorer, har Optipura en forbedret rense-effekt i forhold til maskiner som kun produserer store mengder ozon. Ozon er bare en av flere komponenter i plasma. I tillegg til ozon produseres Hydroxyl ioner og ROS (Reactive oxygen Species). Denne miksen av naturlige reaktive komponenter gir en raskere og sikrere renseprosess. Spesielt i fuktige omgivelser viser Optipura sine fordeler ift. rene ozonmaskiner.

Produktene fra Optipura kan benyttes i befolkede områder om konfigureringen er korrekt. Kontakt oss om du er usikker. Siden plasma også inneholder ozon, anbefales at man betrakter maskinene som «ozon-maskiner» ut fra et sikkerhetsaspekt. Ved saneringarbeid innebærer dette at man ikke oppholder seg i området som behandles. Se forøvrig sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.

Be om pristilbud

Vårt kundeteam:

4 + 0 = ?

Øyvind Krogstadmo

Øyvind Krogstadmo

Service manager
Tlf: (+47) 92 81 00 83

Øyvind Stensrud

Øyvind Stensrud

Service manager
Tlf. (+47) 40 61 63 65