Infeksjons- og smitteavdelingen ved Skånes univeritetssykehus (SUS) har testet effekten av Mobiwatch desinfeksjonsmaskin.

Effekten ac både Mobiwatch Minibio og Mobiwatch Maxibio ble testet mot bakterier og resultatene var svært gode.

Rapport kan du lese her.

Om Skånes universitetssykehus (fra egen nettside):

Skånes universitetssjukhus utgör ett kunskapscentrum och nav i Södra sjukvårdsregionen. Styrkan i vår kliniska forskning är närheten mellan den experimentella forskningen och patientnära klinisk verksamhet. Denna samverkan är en garanti för att ny kunskap snabbt kommer till vården och att nya frågeställningar återförs till forskningen.

Skånes universitetssjukhus har många forskargrupper som är nationellt och internationellt ledande. För att skapa goda innovativa forskningsmiljöer arbetar vi  tvärprofessionellt i samarbete med Lunds universitet, Malmö högskola och andra universitet och högskolor. Forskningens höga internationella kvalitet skapar dessutom stort mervärde för medborgare och sjukvård och bidrar till utvecklingen av ett livskraftigt Skåne.